Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Ahmet ÇUHADAROĞLU

Ahmet ÇUHADAROĞLU

Ahmet ÇUHADAROĞLU

Ahmet Çuhadaroğlu, 1925 yılı Sivas Zara’da doğumlu. 1937 yılında Sivas'ta ilkokul öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul'a gelen Ahmet Çuhadaroğlu, uzun yıllar Çuhadaroğlu Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Orta öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamlayan Ahmet Çuhadaroğlu, Yüksek Öğrenimi’ni Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tamamladı Çuhadaroğlu, iş hayatına İstanbul’da mimari büro açarak başladı. Askerliğini bitirdikten sonra alüminyum konstrüksiyon üretimine başlayan Çuhadaroğlu Türkiye’deki ilk alüminyum konstrüksiyon üretimini yapan kişi oldu. 1987 yılında İstanbul, Şişli Hürriyet Mahallesi’nde İlköğretim Binasını yaparak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlayan Ahmet Çuhadaroğlu, 1996 yılında da Sivas Zara’da Cumhuriyet Üniversitesi’ne bağlı Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu binası yaparak bağışladı.

Evli ve iki çocuk babası olan Ahmet Çuhadaroğlu, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeliği yanı sıra Meslek Komitesi Başkanlığı da yaptı. Çuhadaroğlu, İstanbul Ticaret Odası üyesi ve İstanbul Alüminyumcular Kooperatifi Başkanı, TUSİAD, Levent Rotary gibi birçok dernek ve kulüplerin de üyesiydi. Ahmet Çuhadaroğlu, aynı zamanda başarılı öğrencilere öğrenimlerini sürdürmek için burs veren Çuhadaroğlu Eğitim ve Araştırma Vakfı’nın da kurucusu ve Mütevelli Heyet Başkanı’ydı.

Ahmet Çuhadaroğlu 29 Ağustos 2013 tarihinde geçirmiş olduğu ani bir kalp krizi nedeniyle hayata veda etmiş ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilmiştir.

 

Kullanım Koşulları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ FORMU Bu dokumanı onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek için kullanımına açıkça rıza göstermektesiniz.

Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir.

Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz; CUHADAROĞLU olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. Kişisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz. Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur.