Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Üretim Sertifikaları

Üretim Sertifikaları

TS EN ISO 10002:2018 SertifikaPdf İndir

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi - MetalPdf İndir

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi - AlüminyumPdf İndir

ISO 50001 Enerji Yönetim SertifikasıPdf İndir

TS 4922 Elosallı ProfillerPdf İndir

TS EN 16005 İnterax KapılarPdf İndir

TS EN 12020-1 Alüminyum Hassas ProfillerPdf İndir

TS EN 755-1 Alüminyum ProfillerPdf İndir

QualicoatPdf İndir

QualanodPdf İndir

ISO 45001 İş Güvenliği SertifikasıPdf İndir

TSEK Toz Boyalı ProfillerPdf İndir

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi SertifikasıPdf İndir

EN 1090-1 CE Sertifikası Küpeşte ProfilleriPdf İndir

EN 15088 CE Sertifikası Alüminyum ProfillerPdf İndir

GOST-R Sertifikası interax / interwallPdf İndir

GOST Yangın Sertifikası Alüminyum SistemlerPdf İndir

GOST-R Sertifikası Alüminyum SistemlerPdf İndir

GOST Yangın Sertifikası interax / interwallPdf İndir

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi SertifikasıPdf İndir

ISO 27001 Bilgi Güvenliği SertifikasıPdf İndir

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi interaxPdf İndir

Sıfır Atık BelgesiPdf İndir

ROCC Çevre SertifikasıPdf İndir

SANAYİ SİCİL BELGESİPdf İndir

 

Kullanım Koşulları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ FORMU Bu dokumanı onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek için kullanımına açıkça rıza göstermektesiniz.

Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir.

Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz; CUHADAROĞLU olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. Kişisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz. Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur.