Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Hisart

Hisart

Dünyanın İlk ve Tek Canlı Tarih ve Diaroma müzesi HİSART İstanbul' da Açıldı

Yepyeni bir müzecilik anlayışıyla tarih ve sanat severlerle buluşan dünyanın ilk ve tek Canlı Tarih ve Diorama Müzesi Hisart, ziyaretçilerine adeta zamanda yolculuk yaptırıyor. Diorama, gerçek veya kurgu bir olayın, anın veya hikâyenin ışık oyunlarının da yardımıyla üç boyutlu olarak modellenmesidir.

Çuhadaroğlu Şirketler Grubu’nun İstanbul Çağlayan’daki Hürriyet Mahallesi’nde bulunan binasının restore edilmesiyle kurulan ve dünyada başka örneği bulunmayan müzede, farklı ölçeklerdeki dioramlar (üç boyutlu modelleme) ve gerçek boyutlardaki mankenlerin yanı sıra hem tarihi olayları anlatan tablo, gravür, fotoğraf gibi görselleri hem dönem kıyafetlerini hem de askeri ekipmanları bir arada görmek mümkün. Müze, 1.500 metrekarelik, 6 kata yayılan bir sergi alanından oluşuyor ve müzede, Selçuklu Devleti, Roma İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, Kurtuluş Savaşı gibi pek çok medeniyet ve olaya ait eserler yer alıyor.

“Dünyanın en kapsamlı diorama koleksiyonuna sahip müzesi” özelliğini taşıyan müzede yer alan dioramalar ve mankenlerin yüz ifade detayları Nejat Çuhadaroğlu tarafından bizzat yapılmıştır. Müzede yer alan dioramaların konuları, tarihi kişi ya da olaylarla sınırlı değildir. Fantastik dünyanın en sevilen kahramanlarının yanı sıra Vikingler, Kızılderililer, Indiana Jones ve korsanlar gibi ilgi çekecek pek çok diorama da müzede sergileniyor.

Birçok silah ve özel aksesuarın yanı sıra örneğine az rastlanır eserlerden olan özellikle üzerinde Anadolu Selçuklu Devleti damgası bulunan kılıçlar, gürz ve balta, 18’inci yüzyıl başına ait tek örnek olan Zülfikar ağızlı Türk palası, Yıldırım Bayezid tuğralı kılıç, çelik üzerine altın sıvama yapılmış miğferler, cellat palası ve Osmanlı ordusunun çeşitli dönemlerine ait askeri ekipmanlar da müzede yer alanlar arasında. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ün üç ayrı savaşta giydiği kıyafetler gerçeğine sadık kalınarak birebir yapılmış ve Atatürk modelleri üzerinde sergilenmektedir. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin lider isimlerinden  Enver Paşa’ya ait, kendisinin torunlarından temin edilmiş gerçek üniformalar da müzede bulunuyor.

Osmanlı döneminde önemli kişilerin giydiği, ayet, hadis ve sembollerle süslü, her biri üç dört yılda dokunan ‘’ Tılsım Gömleği ‘’ örneği, Osmanlı ordusunun ‘’ Deli Akıncılar’’ı , Hanedan-ı Ali Osman sancakları, sarı lacivert renklerin yer aldığı en eski ‘’ Fenerbahçe Bayrağı ‘’ da yine müzede yer alan eserler arasındadır.

Zemin Kat : Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi’nin zemin katı geniş bir zaman dilimini kapsamaktadır. Zemin katta; Osmanlı Devleti’nin dönemler boyunca geçirdiği sosyal, kültürel ve ekonomik değişimleri gösteren birçok özel aksesuar bulunmaktadır. Büyük Roma İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu’na ait eserlerle başlayan katta, Anadolu Selçuklu Devleri ve  III.Selim’e kadarki Osmanlı Devleti dönemine ait eserler sergilenmektedir. Eşi benzeri olmayan Anadolu Selçuklu dönemi  kılıcı, giyen padişahı koruduğuna inanılan tılsım gömlek, Osmanlı dönemi cellat palası, Avrupa ve Anadolu topraklarında kullanılan tabancalar, gürz ve baltalar zemin katta bulunan eserler arasındadır. Ayrıca İstanbul’un fethini tasvir eden diorama ile Osmanlı Ordusunun ‘’ Deli Akıncıları’’ Osmanlı döneminde Topkapı Sarayı’nda yapılan kaplan sergilemesinin canlandırılması yine zemin katta yer almaktadır.

1.Kat:  Müzenin 1. katında ağırlıklı olarak Osmanlı Devleti eserleri bulunmaktadır. III.Selim döneminden başlayan eserler 1900’lerin başına kadar gelmektedir. Bu kısımda dönemi kronolojik olarak yansıtan oldukça değerli kılıç, tabanca, sancak ve kıyafetler yer almaktadır. Nadir bulunan 18. Yüzyıl Zülfikar ağızlı Türk palası da yine bu katta sergilenmektedir.

2.Kat:  Müzenin 2.katında Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine ait eserler yer almaktadır. Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, I.Dünya Savaşı ve bu savaşa bağlı olarak Çanakkale ile Doğu cepheleri ( Sarıkamış ) 2. katın konuları arasındadır. Bu kısımda Atatürk’ün üç ayrı savaştaki kıyafetleri birebir yapılmış Atatürk modelleri üzerinde görmek mümkündür. Ayrıca önemli savaş sahneleri tasvir eden dioramalar, silahlar ve kostümler ziyaretçilerin ilgisini çekecek diğer kısımlardır.

3.Kat: Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi’nin 3.katı I.Dünya Savaşı’nın son dönemlerini ve Kurtuluş Savaşı mücadelesini konu edinmiştir. Ayrıca II.Dünya Savaşı’nın ilk dönemlerine ait pek çok eser ve diorama da yine bu katta sergilenmektedir.

Müzenin 4.katında II.Dünya Savaşı’na ışık tutan eserler sergilenmektedir.  Ayrıca bu katta Kore Savaşı, Vietnam Savaşı, Kıbrış Barış Harekatı, Körfez Savaşları gibi yakın sayılabilecek önemli savaşlara ait eserler de bulunmaktadır.

5.Kat:  Bu katta müzenin yönetim departmanları ve Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi’nin kurucusu Nejat Çuhadaroğlu’nun atölyesi bulunmaktadır.

6.Kat:  Müzenin son katında kafeterya yer almaktadır. Farklı bir tasarım anlayışıyla hazırlanan bu kat, kafeterya özelliğinin yanı sıra bir sergileme alanı olarak da kullanılmıştır. Gladyatörler, Vikingler, Korsanlar gibi tarihin ilgi çekici unsurları ve Indiana Jones, Yüzüklerin Efendisi, Yıldız Savaşları gibi ses getiren Hollywood yapımlarından sahnelerin canlandırıldığı diorama ve figürler bu katta sergilenmektedir.

ZİYARETÇİ GÜN VE SAATLERİ:

Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma : 10.00- 17.00

Cumartesi: 10.00-18.00

Pazar: 12.00-18.00

Pazartesi günleri müze kapalıdır.
 

 

Kullanım Koşulları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ FORMU Bu dokumanı onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek için kullanımına açıkça rıza göstermektesiniz.

Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir.

Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz; CUHADAROĞLU olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. Kişisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz. Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur.