Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

ARGE Merkezi

ARGE Merkezi

ArGe Merkezi

Çuhadaroğlu Ar-Ge departmanı, konusunda uzman, tasarım, test ve uygulama süreçlerinin her aşamasına hakim mühendis ve mimarlardan oluşmaktadır. Sektördeki ilk ve özgün yapısı ile birçok yeniliğin hayata geçirilmesini sağlamıştır.

Çuhadaroğlu Ar-Ge mühendisleri ve mimarları, tasarladıkları alüminyum profil sistemlerini güncel yazılımlarla üç boyutlu olarak FEA (Sonlu Elemanlar Analizi) programları ile analiz ederek ve 3 boyutlu yazıcılar ile prototip haline getirerek tasarımların hedeflerine ulaştığını ispatlıyor.

Prototip elemanların üretimi ve ekstrüzyon profillerinin pilot üretiminin ardından tasarımlar, Ar-Ge mühendisleri ve mimarlar tarafından ürüne dönüştürülür.

Tamamlanan prototip kapı, pencere veya giydirme cephe sistemleri, Ar-Ge bünyesindeki KAPEDAM, iç veya dış test laboratuvarlarında performans testlerine tabi tutulur. Testleri başarıyla tamamlanan ürünlerin teknik katalogları hazırlanmaktadır.

Teknik Geri Bildirim Formu

 
Firma Adınız Giriniz
Adınızı Giriniz
Soyadınızı Giriniz
Telefon numaranızı giriniz
Cep Telefon numaranızı giriniz
Geçerli bir e-posta adresi giriniz
Teknik Geribildirim Yapılacak Sistem Adınızı Giriniz
Geribildirim Konusu Giriniz
Dosya Eki 

Gönder

Lütfen kullanım koşullarını onaylayınız.
Mesajınız başarıyla gönderilmiştir.
Mesajınız gönderilemedi. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

Kullanım Koşulları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ FORMU Bu dokumanı onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek için kullanımına açıkça rıza göstermektesiniz.

Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir.

Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz; CUHADAROĞLU olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. Kişisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz. Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur.