Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Bilgi güvenliği

Bilgi Güvenliği

Çuhadaroğlu Metal San. ve Paz. A.Ş., kendi sektörünün lideri, ilklerin yaratıcısı ve halka arz edilmiş bir şirket olması sebebiyle rakipleri ve halk tarafından sürekli takip edilmekte, gelişmeleri ve faaliyetleri merakla izlenmektedir. Bilgilerimiz ve deneyimlerimiz şirketimizin başlıca değerlerinden olup dikkatle korunması gerekmektedir.

Tüm Çuhadaroğlu Metal San. ve Paz. A.Ş. çalışanları, Bilgi Güvenliği Politikasına uymak ve gereklerini uygulamakla, kısacası şirketinin menfaatlerini korumakla yükümlüdür.

Bilgi Güvenliği Politikamız ile;

  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ISO 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde kurulmasını, dokümante edilmesini, uygulanmasını ve sürekli iyileştirilmesini,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin yürütülmesi için güncel yetki, görev ve sorumlulukların belirlenmesini,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında bilgi varlıklarının tanımlanmasını ve bunlarla ilgili risk değerlendirmelerinin metodolojik olarak gerçekleştirilmesini,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında bilginin yetkisiz erişimden korunmasını, bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişebilirliğinin sağlanmasını,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara ve üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelere uyulmasını,
  • Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla çalışanlara teknik ve davranışsal yetkinliklerini geliştirecek eğitimlerin verilmesini,
  • İş sürekliliğinin sağlanmasını,
  • Çalışanlarımız, paydaşlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunmasını,

Şirketimizin güvenilirliğinin ve kurumsal itibarının korunmasını,

Çuhadaroğlu Metal San. ve Paz. A.Ş. Üst Yönetim olarak taahhüt ederiz.

Kenan ARACI - Genel Müdür

 

Kullanım Koşulları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ FORMU Bu dokumanı onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek için kullanımına açıkça rıza göstermektesiniz.

Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir.

Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz; CUHADAROĞLU olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. Kişisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz. Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur.

covid