Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Doğa Fotoğrafçılığı

Doğa Fotoğrafçılığı

Birçok fotoğraf meraklısı gibi Murat Çuhadaroğlu da bu hobiye çocukluk yaşlarında başladı. ilk makinesi teyzesinin hediye ettiği bir Rus makinesi idi ama fotoğrafçılığın temel tekniklerini öğrenmesinde çok faydalı oldu. Orta ve Lise senelerinde bu hobisi zaman zaman kesintiye uğrasa da devam etti.

Yurtdışında okuduğu üniversite yıllarında ise hobisi yine hız kazandı. Temel derslerden sonra Stüdyo Fotoğrafçılığı konusunda uzmanlık dersleri de aldı. O zamanlar Photoshop ve dijital makinalar yoktu, dolayısı ile karanlık odalarda, agrandizör başında çok vakit harcıyordu.

Mezun olduktan sonra fotoğraf hobisine uzun bir süre ara verdi ama ilgi ve teknolojiyi takip etmesi hep sürdü. Sonrasında dijitale dönüp fotoğrafçılığa tekrar başlamış oldu.

Fotoğrafçılığın bütün dallarına ilgi duysa da daha çok tabiat, vahşi yaşam, çekilmesi zor obje ve konulara ilgi duymakta. kendisi de herkesin her zaman göremeyeceği an ve konuları çekerek bunları insanlarla paylaşmanın ve zorlu koşullarda doğa ile içiçe olmanın büyük keyif verdiğini belirtiyor.

Aşağıdaki linkten tüm çalışmaları inceleyebilirsiniz:

www.muratcuhadaroglu.com


 

Kullanım Koşulları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ FORMU Bu dokumanı onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek için kullanımına açıkça rıza göstermektesiniz.

Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir.

Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz; CUHADAROĞLU olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. Kişisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz. Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur.