Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

İGA Airport City Otel

İGA Airport City Otel

İstanbul ili Arnavutköy ilçesi sınırları içerisinde İGA Havalimanı İşletmesi Anonim Şirketi tarafından yapılan, Nursan Mimarlık ile yürütülen “İGA Airport City Otel” projesi “İstanbul Airport City” alanında inşa ediliyor. Havaalanı içerisinde belirlenen 450 bin metrekarelik bir alanda, farklı otel konfigürasyonlarla arasında yükselecek olan hotel, Business Otel klasmanında yer alıyor. Otelin kapı ve pencere çözümlerinde, yüksek performans değerleri ve farklı bitiş detayları ile tüm mimari stillere mükemmel uyum gösteren interal markalı DS70 HI sistemi tercih ediliyor.

Aynı alanda ofisler, perakende ve sosyal alanlar, park, cami ve eğitim tesisleri gibi olanakların da bulunacağı otel, uçak pistlerine 1250 ve 1700 metre, yapımı devam eden üçüncü piste ise 1000 mt uzaklıkta yer alıyor.

 

Kullanım Koşulları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ FORMU Bu dokumanı onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek için kullanımına açıkça rıza göstermektesiniz.

Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir.

Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz; CUHADAROĞLU olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. Kişisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz. Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur.