Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Sinpaş GM Dolapdere

Yapım Yılı: 2022 

Proje Yeri: Beşiktaş  / İstanbul

Mimar: 

Müşteri: Sinpaş

Uygulama Alanı: 

İşin Kapsamı: İstanbul Darphane merkezli Sinpaş Holding Genel Müdürlük binası yenilendi. Yükselen Genel Merkez binasının çatı katındaki ofis iç bölmeleri Çuhadaroğlu Grup Bünyesinde yer alan interwall markasının Vitrum Duo sistemi ile ile çözümlendi. 47 yıllık geçmişe sahip konut pazarlamanın lokomatifleri arasında yer alan Sinpaş Holding’in İstanbul merkez binasına ilave edilen iki üst katın proje ve inşaat işleri tamamlandı. Grup şirketlerinin bir arada hizmet vereceği binanın mimari konsepti şeffaflık algısını kazandıracak cam bölmeler ile tanımlandı.

Çift camlı, düşey profilsiz ve cam cama birleşim ile oluşturulan ofis bölme sistemi Vitrum Duo, Sistem içerisinde; şeffaflık algısını kaybetmeden, alüminyum çerçeveli/çerçevesiz cam kanat veya alüminyum çerçeveli/ çerçevesiz ahşap kanat seçenekleri ile çoklu seçenek sunabiliyor. Kapı kenarlarında, elektrik anahtarları, klima kumandası vb. kontrol panellerinin monte edilebilmesine imkân sağlayan düşey profilsiz bu sistem mekânlara hem şeffaflık hem de derinlik algısı kazandırırken, ofislerin vazgeçilmez bölmeleri toplantı odası gibi ses unsurunun da önemli olduğu mahallerde sıklıkla tercih ediliyor.

 

 

Kullanım Koşulları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ FORMU Bu dokumanı onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek için kullanımına açıkça rıza göstermektesiniz.

Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir.

Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz; CUHADAROĞLU olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. Kişisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz. Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur.