Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Zorlu Kümbet Projesi

Yapım Yılı:

Proje Yeri: İstanbul / Türkiye

Mimar: Emre Arolat Mimarlık 

Müşteri: 

Uygulama Alanı: 

İşin Kapsamı:

İstanbul’ un kalbinde yer alan Zorlu Kümbet Projesi, Zorlu Center içerisinde tasarımı Emre Arolat Mimarlık tarafından yapılmış bir kütledir.

Daha önce aynı bölgede aynı şekilde opak bir yapı varken, Zorlu yönetiminin yapıyı şeffaf olarak görmeyi tercih etmesi sonucunda böyle bir revizyona gidilmiştir.

Yapının, taşıyıcıları da dahil tamamı camdan ve camları birbirine bağlayan paslanmaz cam tutuculardan oluşmaktadır. Cam kolonlarla kurulan taşıyıcı sistem ve şeffaflaşan cephe sayesinde, yapının bulunduğu alanda kesintisiz görsel iletişim imkanı ve bir bütünlük sağlanabilmiştir. 
 
Taşıyıcı sistemi oluşturan cam finler özel tasarımı neticesinde yapay aydınlatma elemanlarını da bünyesinde konumlandırabilmesiyle aynı zamanda bir aydınlatma objesi görevi de görmektedir.

Bu projede saydam konsepti bütünleyiciliğini bozmadan, temassız geçişe imkan sağlayan interax marka otomatik kayar kapılar tercih edilmiştir.
 

 

Kullanım Koşulları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ FORMU Bu dokumanı onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek için kullanımına açıkça rıza göstermektesiniz.

Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir.

Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz; CUHADAROĞLU olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. Kişisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz. Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur.