Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

BIMobject

BIMobject

Çuhadaroğlu BIM sistemi ile Dijitalleşiyor!

Çuhadaroğlu, BIM sisteminin içerisine dahil olup interal markası ile bu modellemeyi sunarak, sektöründe Türkiye’ de ilk, dünyada da sayılı firmalar arasına girmeyi başarmıştır.

BIM (Building Information Modelling), yani diğer bir anlatımla Yapı Bilgi Modellemesi, tasarlanmış veya yenilenmiş bir binanın bütün yaşam döngüsüne ve “Yapı Yönetimi” ne bağlı bir şekilde, içine 2 ve 3 boyutlu çizimlerin, geometrilerin, teknik özelliklerin ve sınıflandırmaların yerleştirildiği yenilikçi tasarım metodudur.

BIM objeleri, tasarımcıların ve kullanıcıların projelerine yerleştirebilmek için ihtiyaçları olduğu bütün bilgileri içermektedir. Genel anlamda Bir BIM objesinde; teknik bilgiler, malzemeler, renkler, bitişler, geometriler, sertifikasyonlar, spesifikasyon maddeleri, üretici firma linkleri ve ticari bilgiler yer alır.

BIM, sektörel rakipler için stratejik bir fırsat ve rekabet üstünlüğünü simgeler. Dünya piyasasında, mimarlar ve mühendisler ürün ve materyalleri sadece estetik ve fonksiyonel özellikleri için değil, bunlarla ilgili yararlı bilgilerin ve erişilebilirliklerinin ne kadar kolay olmasına bağlı olarak seçmeye özen göstermektedir. Şu an için, özel ve kamusal sektör içinde gördüğü talep her geçen gün artmaktadır.

Çuhadaroğlu olarak bu modelleme kapsamında, dünyada 14 farklı şubesiyle akıllı ve yüksek kalitede BIM objesi oluşturmak amacıyla kaliteli bir 3D modelleme servisi ve CAD dosya dönüşümü sağlayan BIMobject® dijital platformu ile anlaştık. Sistem datalarımızı interal markası adı altında incelemek için bimobject.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

BIM, bir  projesidir.

BIM datalarımızı aşağıdaki menüden inceleyebilirsiniz:

 

Kullanım Koşulları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ FORMU Bu dokumanı onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek için kullanımına açıkça rıza göstermektesiniz.

Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir.

Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz; CUHADAROĞLU olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. Kişisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz. Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur.