Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Yönetim Kurulu

Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU

Murat Ruhi ÇUHADAROĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

Syracuse Üniversitesi İşletme Okulu Pazarlama Bölümü’nden 1987 yılında mezun olan Murat Ruhi Çuhadaroğlu, Çuhadaroğlu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.’de Kapı Satış Departman Müdürü olarak meslek hayatına atılmıştır. 1990 yılında aynı şirkette Dış İlişkiler Müdürü olmuş, 1995 - 1999 yılları arasında Çuhadaroğlu Pazarlama A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı ve Çuhadaroğlu Alüminyum San.ve Tic. A.Ş. ’de Genel Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 

1999 – 2007 yılları arasında Çuhadaroğlu Metal San.ve Pazarlama A.Ş. ve Çuhadaroğlu Alüminyum San.ve Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Murat Ruhi Çuhadaroğlu, 2007 yılından bu yana dönüşümlü olarak Çuhadaroğlu Metal San.ve Pazarlama A.Ş. ve Çuhadaroğlu Alüminyum San.ve Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Murat Çuhadaroğlu, Çuhadaroğlu Grubundaki görevlerinin yanı sıra profesyonel fotoğrafçılıkla uğraşmaktadır.
Halil Nejat ÇUHADAROĞLU

Halil Nejat ÇUHADAROĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1988 yılında Syracuse Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Halil Nejat Çuhadaroğlu, 1990 yılında ise Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur. 1989 yılında Çuhadaroğlu Kimya San. ve Tic. A.Ş.’de Pazarlama Müdürü olarak başladığı meslek hayatında daha sonra sırasıyla 1993 - 1995 yılları arasında Çuhadaroğlu İnşaat San.ve.Tic. A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı, 1995 - 1997 yılları arasında Çuhadaroğlu Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 

1998-2001 yılları arasında Çuhadaroğlu Pazarlama A.Ş ve Çuhadaroğlu Alüminyum San.ve Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri yürütmüştür. 2001-2004 yılları arasında Çuhadaroğlu Metal San.ve Pazarlama A.Ş. ve Çuhadaroğlu Alüminyum San.ve Tic. A.Ş.’de Genel Müdür olarak çalışan Halil Nejat Çuhadaroğlu, 2007’den bu yana dönüşümlü olarak Çuhadaroğlu Metal San. ve Pazarlama A.Ş. ve Çuhadaroğlu Alüminyum San.ve Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Başkanı görevlerinde bulunmaktadır. Nejat Çuhadaroğlu’nun, Çuhadaroğlu Grubundaki görevlerinin yanı sıra kurucusu olduğu HİSART Canlı Tarih ve Diorama Müzesi, 2014 yılından beri Çağlayan’daki Çuhadaroğlu’nun ilk binasında ziyarete açılmıştır.

 

METİN  YILMAZ

METİN YILMAZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Metin YILMAZ Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünden lisans, lisansüstü ve doktora derecelerini 1997 yılında aldıktan sonra 1998 yılında Fransa’da Institute National Polytechnique de Grenoble’da doktora sonrası çalışmasını tamamlamıştır. NATO-Science Fellowship, CIES ve DAAD burslarını alan Yılmaz, bir süre TÜBİTAKMAM ve CEMEF Fransa’da konuk araştırmacı olarak çalışmıştır. 1998 yılında Çuhadaroğlu Grubu bünyesine katılan Yılmaz, 2003 - 2018 yılları arasında Çuhadaroğlu Metal San. ve Paz. A.Ş. firmasında Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüş olup 2018 yılı itibarıyla Çuhadaroğlu Metal San. ve Paz. A.Ş. ve Çuhadaroğlu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi

Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra Yılmaz, Çuhadaroğlu Metal San. ve Paz. A.Ş. de fabrika üretim, teknoloji geliştirme, yatırım yenileme ve araştırma geliştirme süreçleriyle ilgili danışmanlık görevini yürütmektedir. Yılmaz, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde malzeme bilimi dersleri vermiş, QUALANOD VE BEYSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. 

Halen AYİD Yönetim Kurulu Başkanlığı, ESTAL Başkan Yardımcılığı, QUALANOD, QUALICOAT, TALSAD, BEYSİAD, İSİFED ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Konusu ile ilgili bir çok yayın ve patente sahip Yılmaz, bir çok bilimsel sempozyum ve konferansın yürütme ve danışma kurullarında görev almaktadır.

RAHİME ALEV DUMANLI

RAHİME ALEV DUMANLI

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü, Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasası Borsa Bölümünde tamamlayan, R. Alev Dumanlı 1988-1992 yılları arasında bağımsız denetim firmasında çalıştıktan sonra 1992-2017 yılları arasında Borsa İstanbul A.Ş. de Kotasyon Bölümünde görev almıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Kotasyon Müdürlüğünde şirketlerin halka arz sonrası Borsada işlem görmesi için yapılan başvurular ile Borsaya kote olan şirketlerin kotasyon mevzuatı karşısındaki durumlarının değerlendirilmesi, kotasyona ilişkin mevzuatın Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK düzenlemelerine uygun olarak yeniden hazırlanması, kamuyu aydınlatma ve kurumsal yönetim uygulamalarına yönelik çalışmalardan sorumlu olarak çalışmıştır.  Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahiptir.   Halihazırda halka açık şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyeliği ve danışmanlık görevi yapmaktadır. 

ABDULLAH GÜNHAN AKSOY

ABDULLAH GÜNHAN AKSOY

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1984 yılında Beşiktaş Atatürk Lisesi, 1988 yılında İstanbul Üniversite İktisat Fakültesi Ekonometri bölümünden mezun olmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı

Sermaye piyasalarında uzman yardımcısı olarak 1991 yılında çalışmaya başlayan Günhan Aksoy iş hayatında, aracı kurum ve bankalarda, para ve sermaye piyasalarında görev alarak, orta ve üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. Bu süre zarfında 2 aracı kurumun SPK faaliyet izinlerinin alınması işlemlerini yürütmüştür. Para ve Sermaye Piyasaları, Finansal Yönetim ve Mali Tablo Analizi, Denetim ve SPK regülasyonu uzmanlık alanlarıdır. İleri Düzey (Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı) ve Türev Araçlar Lisans Belgeleri ile BIST Borçlanma Araçları Piyasası Üye Temsilci belgesine sahiptir.

 

Kullanım Koşulları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ FORMU Bu dokumanı onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek için kullanımına açıkça rıza göstermektesiniz.

Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir.

Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz; CUHADAROĞLU olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. Kişisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz. Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur.