Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Ahmet ÇUHADAROĞLU

Ahmet ÇUHADAROĞLU

Ahmet ÇUHADAROĞLU

Ahmet Çuhadaroğlu was born in 1925 in Zara, Sivas. In 1937, after completing his primary school education in Sivas, he came to Istanbul. He was in charge as the Chairman of the Board of Directors of Çuhadaroğlu Holding for many years.

Ahmet Çuhadaroğlu, who completed his secondary education in İstanbul Erkek Lisesi, completed his studies at Mimar Sinan University Faculty of Architecture. Çuhadaroğlu started his business life with an architectural office opened in Istanbul. After completing his military service, he started to produce aluminum profiles and was the first person that was producing aluminum systems for construction business in Turkey. Ahmet Çuhadaroğlu donated a primary school in Şişli Hürriyet District in Istanbul to the Ministry of National Education in 1987 and donated the Ahmet Çuhadaroğlu Vocational College affiliated to Cumhuriyet University in Zara, Sivas in 1996.

Ahmet Çuhadaroğlu, who was married with Sevim Çuhadaroğlu and has two children, also served as the Chairman of the Istanbul Chamber of Commerce Board of Directors and Assembly Member; as well as Chairman of the Occupation Committee. Çuhadaroğlu was a member of Istanbul Chamber of Commerce and President of Istanbul Alüminyumcular Kooperatifi (Istanbul Aluminium Producers Cooperative), member of TUSİAD, Levent Rotary and many other associations and clubs. Ahmet Çuhadaroğlu was also the founder of the Çuhadaroğlu Education and Research Foundation and Chairman of the Board of Trustees, which supplies scholarships for successful students for their educational life.

Ahmet Çuhadaroğlu passed away on 29 August 2013 due to a sudden heart attack and buried in Zincirlikuyu Cemetery in Istanbul.

 

Kullanım Koşulları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ FORMU Bu dokumanı onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek için kullanımına açıkça rıza göstermektesiniz.

Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir.

Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz; CUHADAROĞLU olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. Kişisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz. Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur.