Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Brands

As one of the most reputable industrial companies in Turkey and one of the leading enterprises in aluminum sector; Çuhadaroğlu Metal San. ve Paz. A.Ş., a member of Çuhadaroğlu Group, continues its operations at full steam based on its vast experience since 1954.

With “inter” family of brands, Çuhadaroğlu Group Companies have always acted with the awareness of change, development and branding in the sector, and continues its operations by implementing its “communication-oriented” brand strategy.

“a brand is a promise”

This is the promise we put most in front when presenting our new brand strategy. The way to be a reliable, strong and memorable brand goes through a structure that keeps its promise.

All the 5 brands created under the roof of Çuhadaroğlu have joined their forces and set out with this motto. Our initial priority is to create brands that are known in the industry as with their simplicity and ease of usage, transparency but also creating awareness, pioneering and uncompromising quality.

We will be introducing our new brands with our new products and communication materials. Based on our corporate identity guide; our products, catalogs, websites, social media accounts, dealer outdoor signages, digital substructures and solutions and even promotional materials have been designed and continue to be designed. Our Sales and Marketing co-workers have also been the ambassadors of our brands with their new corporate clothing.

brands
Innovation and Quality

Our Brands

 
 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Each mark to be left by touching will require persistent and strong change in advance.

Details

Door and Window Systems

More than a half century experience of Çuhadaroğlu is centered upon innovative organization in addition to time, technology and people. “interal” is a new brand member of Çuhadaroğlu family that is created as a result of this change and all such knowledge and experience.

interal

 

Kullanım Koşulları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ FORMU Bu dokumanı onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek için kullanımına açıkça rıza göstermektesiniz.

Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir.

Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz; CUHADAROĞLU olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. Kişisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz. Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur.