Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Mission & Vision & Values

Mission & Vision & Values

Our Mission

Çuhadaroğlu Metal aims to be an indispensable solution partner in the design and production of architectural and industrial profile systems. As a leading brand in Turkey and its vital geography, we offer comprehensive support to our customers with our wide product range and technical service capability.

Our Vision

To invest constantly in researching and developing by giving importance to creativity and innovation in order to increase effectiveness of our company in national and international markets. To be a trustworthy organization, which is preferred by its customers and which respects its competitors and which makes its stakeholders earn.

Our Values

To be a pioneer
Never to compromise on quality
Customer orientation
To interiorize the team spirit
To constantly improve and improve

Our Quality Policy

Çuhadaroğlu Metal Industry and Marketing Inc.; in the direction of providing fast, accurate and reliable service by acting in an innovative and contemporary understanding with an exciting and guru-faced team that attaches importance to team spirit;

Aims at:

  • Being an institution that adopts the principle of continuous development and which everyone would prefer to do business with thanks to the trust of the company and the quality of its products,
  • Establishing, implementing and continuously developing an effective quality management system to provide quality products and services to customers,
  • • Increasing customer satisfaction by continually meeting customers' product quality and performance expectations,
  • Complying with all environmental and legal requirements related to workers’ health and occupational safety during the realization of the objectives.

With the awareness of the fact that the key to success is the employee at the realization of these goals, it strives to maintain a peaceful, participatory and developmental open work environment.

 

Kullanım Koşulları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ FORMU Bu dokumanı onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek için kullanımına açıkça rıza göstermektesiniz.

Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir.

Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz; CUHADAROĞLU olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. Kişisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz. Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur.