Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Information Security

Information Security

Çuhadaroğlu Metal San. and Paz. A.Ş., as the leader of its sector, the inventor of initials and being a public offered company, is constantly followed by competitors and the public, and its developments and activities are followed with curiosity. Our knowledge and experience are our core values of our company and must be carefully protected.

All Çuhadaroğlu Metal San. and Paz. A.S. employees are obliged to comply with the Information Security Policy and implement its requirements and to protect the advantages of the company.

With our Information Security Policy we commit;

  • The establishment, documentation, implementation and continuous improvement of the Information Security Management System to meet the requirements of the ISO 27001 standard,
  • To determine the current authorities, duties and responsibilities for the execution of the Information Security Management System,
  • To Identify information assets within the scope of the Information Security Management System and carrying out methodological risk assessments related to them,
  • Within the scope of the Information Security Management System, to protect informations against unauthorized access, to ensure confidentiality, for integrity and accessibility of the information,
  • To compliance with all legal regulations regarding information security and contracts made with third parties,
  • In order to increase awareness of information security, to train for improvement of technical and behavioral competencies of employees,
  • To ensure business sustainability,
  • To protect our reputation and brand value in the presence of our employees, stakeholders, customers, suppliers and the public,

and preserve the credibility and corporate reputation of our company,

As the management of Çuhadaroğlu Metal San. ve Paz. A.Ş.

Kenan ARACI - General Manager

 

Kullanım Koşulları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ FORMU Bu dokumanı onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek için kullanımına açıkça rıza göstermektesiniz.

Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir.

Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz; CUHADAROĞLU olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. Kişisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz. Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur.

covid