Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Executive Management

Kenan Aracı

Kenan ARACI

CEO

Born in 1970, Mr. Aracı graduated from Kabataş High School, obtained his undergraduate degree at the department of Architecture at İTÜ Faculty of Architecture and his graduate degree of Business Administration at Bahçeşehir University.

Kenan Aracı took part in many projects including business centers, housing and hospitals for 3 years at the project development and application office in the construction sector and architectural application branch in Karlsruhe of Germany during 1992-1995. When returning back to Turkey, he has started to work at Çuhadaroğlu Group which is an industrial corporation that specializes in mainly the design and production of aluminum doors, windows and facade systems used in architectural application.

He worked as the Product Manager, Marketing Director and Deputy CEO at Çuhadaroğlu Group. Assigned as a CEO at Çuhadaroğlu Metal San. ve Paz. A.Ş. and Çuhadaroğlu Kimya San. ve Tic. A.Ş. in 2003 and to Çuhadaroğlu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. in 2010, Mr. Aracı is currently the acting CEO at Çuhadaroğlu Metal San. ve Paz. A.Ş. and Çuhadaroğlu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. companies.

He is the Deputy Chairman of the Board of Directors at Turkish Construction Material Suppliers (İMSAD) and a member of the board of directors at Turkish Aluminum Industrialists (TALSAD) associations. Mr. Aracı is also a member of the vocation committee at ITO 58th Group Metal Products and Kitchen Appliances committee.

Gökhan Atsız

Gökhan ATSIZ

Deputy General Manager

Born in Germany in 1975, Gökhan Atsız graduated from Çanakkale 18 Mart University - Faculty of Economics and Administrative Sciences and Istanbul University Institute of Business Economics - Executive MBA , following his graduation from Istanbul Bahçelievler Anatolian High School. 

Having joined the Çuhadaroğlu Group in 2000 as a Purchasing Specialist, Atsız carried out duty in Çuhadaroğlu Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş. for 14 years as an executive in the Purchasing and Administrative Affairs, Planning, Logistics Operation units, and worked as the Purchasing and Administrative Affairs Executive and Manager of both groups as of 2015. 

In 2018, he was appointed and is still carrying out duty as the Deputy General Manager in charge of Marketing, Sales, R&D Center and Production of Çuhadaroğlu Metal San. Ve Pazarlama A.Ş. 

Çetin Gürdal

Çetin GÜRDAL

Deputy General Manager

Çetin Gürdal, who graduated from the Department of Architecture, joined the Çuhadaroğlu Group in 1999, and took role in various positions in the Quotation department until 2008. 

Having carried out duties as a Manager in the Planning and Coordination department between 2008-2017, Gürdal assumed the duty of Project Coordinator between 2017-2018. In March 2018, he was appointed as a Deputy General Manager for Çuhadaroğlu Alüminyum San. ve Tic. A.Ş, and has been conducting this duty ever since.

 

Kullanım Koşulları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ FORMU Bu dokumanı onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek için kullanımına açıkça rıza göstermektesiniz.

Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir.

Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz; CUHADAROĞLU olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. Kişisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz. Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur.