Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Production Certificate

Certifications for Quality and Services

Qualicoat - FRPdf İndir

Qualanod - FRPdf İndir

TS EN ISO 10002:2018 CertificatePdf İndir

Dangerous Goods Operating Certificate - MetalPdf İndir

Dangerous Goods Operating Certificate - AluminiumPdf İndir

ISO 50001 Energy Management CertificatePdf İndir

TS EN 755-1 for Aluminium ProfilesPdf İndir

QualanodPdf İndir

ISO 45001 Health and Safety Management CertificatePdf İndir

TS 4922 Anodised ProfilesPdf İndir

QualicoatPdf İndir

TS EN 12020-1 Aluminium ProfilesPdf İndir

TSEK Powder Coated ProfilesPdf İndir

ISO 14001 Environment Management System CertificatePdf İndir

EN 1090-1 CE Certificate for BalustradesPdf İndir

EN 15088 CE Certificate for Aluminium ProfilesPdf İndir

GOST-R Certificate interax / interwallPdf İndir

GOST Fire Certificate for Aluminium SystemsPdf İndir

GOST-R Certificate for Aluminium SystemsPdf İndir

GOST Fire Certificate interax / interwallPdf İndir

ISO 9001 Quality Management System CertificatePdf İndir

ISO 27001 Information Security Management System CertificatePdf İndir

TSE Service Competence Document interaxPdf İndir

Zero Waste CertificatePdf İndir

ROCC Environment CertificatePdf İndir

INDUSTRIAL REGISTRY CERTIFICATEPdf İndir

 

Kullanım Koşulları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ FORMU Bu dokumanı onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek için kullanımına açıkça rıza göstermektesiniz.

Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir.

Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz; CUHADAROĞLU olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. Kişisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz. Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur.