Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Human Resources

Our HR Policy is the secret to our success

We believe that success depends on the knowledge, skills and motivation of our employees. In this context, our main goal as Çuhadaroğlu HR Management is to employ the most talented employees and create a positive business environment by supporting the innovation and development-oriented minds.

The main purpose of Çuhadaroğlu HR Management is to provide an organization that employs qualified and high-potential people, values ​​the employee, open to changes, sensitive to the health & safety, highly motivated and creates added values.

In line with Çuhadaroğlu's values ​​and deep-rooted corporate culture, all HR processes from recruitment to talent management, training and development programs are managed without any discrimination or privilege, taking into account the competencies required by the job, employee potential and current performance. The goal of our HR policy is to create a peaceful professional environment and safe physical working conditions where our employees can demonstrate and develop their skills and abilities.

The positions needed within Çuhadaroğlu are published on the SecretCV site.

You can make your applications within the scope of posted job postings.

Insan Kaynakları Başvuru Formu

 
Please type your name
Please type your surname
>Enter Your ID Number
Enter the position to apply
Please type a valid email adress
Please type your phone number
Your Message
Upload Cv  

Gönder

Please confirm the terms of use.
Your message has been sent successfully.
Your message could not be sent. Please try again later.

Kullanım Koşulları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ FORMU Bu dokumanı onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek için kullanımına açıkça rıza göstermektesiniz.

Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir.

Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz; CUHADAROĞLU olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. Kişisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz. Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur.