Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Hıstory

History

The milestones of Çuhadaroğlu Company

 
 

1949

Ms. Architect Ahmet Çuhadaroğlu

Ahmet Çuhadaroğlu, who graduated from Mimar Sinan University, started to work in an architecture office in Sirkeci.

 
 

1954

Steel structure production

Founded by Ms. Architect Ahmet Çuhadaroğlu, Çuhadaroğlu entered the sector 60 years ago with five employees in a small iron workshop and manufacturing steel building elements.

 
 

1965

Entered the aluminium joinery, manufacturing and assemly contracting sector

The company, which produces steel construction elements, switched its field of activities to the aluminum joinery sector. Thus, Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi, which undertakes aluminum joinery manufacturing and assembly and Çuhadaroğlu Sanayi ve Pazarlama Company, where was performing sales and marketing of sectoral materials, were established.

 
 

1968

Çuhadaroğlu Kimya Company established

Çuhadaroğlu Kimya company was founded in Turkey in the field of construction chemicals and products. Çekomastik, which gave its name to the silicon industry, was born.

 
 

1974

Aluminium Joinery in the Construction Sector

Çuhadaroğlu Metal Sanayi, which produces and consumes a wide range of materials used in aluminum joinery and façades in the construction sector, was established.

 
 

1978

The Volume of the business enlarged

Business volume expanded and Çuhadaroğlu became an incorporated company.

 
 

1990

Kapedam Test Center was established

Kapedam Test Center (Door & Window Joinery Research Center) was established.

 
 

1996

The Number fo the companies reached to 12

The number of the companies under Çuhadaroğlu reached to 12. It was decided to become a holding company.

 
 

1998

First panel façade application

The first panel applications of İş Bankası Kuleleri, which was the tallest building in Turkey, were made by Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi.

.
 
 

2000

Won the Altın Çekül Award 

Çuhadaroğlu won the Altın Çekül Award given by the Building Information Center. Çuhadaroğlu was the first Turkish company that was undertaken panel and double-skin facade in Germany.

 
 

2002

The first Turkish company that use panel façade

Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi became the first Turkish company who was the contractor for panel facade in France.

 
 

2003

Won public tender in France

Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi became the first Turkish company that won a public tender in France.

 
 

2004

Blast resistant façade production

Çuhadaroğlu Metal Sanayi was produced blast resistant façade, after the terrorist attacks that took place in Turkey.

 
 

2006

Aluminium fire resistant door production started

Çuhadaroğlu Metal, alüminyum yangına dayanıklı kapı üretimine başladı.
 
 

2008

Çuhadaroğlu Metal and interax

Çuhadaroğlu Metal started the production of automatic door and door accessories under the brand interax.

 
 

2009

Aluminium surface coating facility established

Çuhadaroğlu Metal established vertical anodizing and powder coating facilities with an aluminum surface coating facility.

 
 

2010

Taken the Honor Award from TBMM

Çuhadaroğlu Metal completed and put into service the aluminum recycling facility. Due to the work of Çuhadaroğlu Metal, Ahmet Çuhadaroğlu was awarded the TBMM Honor Award.

 
 

2011

Çuhadaroğlu Metal, Billet Casting

Çuhadaroğlu Metal's billet casting facility has started to production.

 
 

2013

Our Loss

Ms. Architect Ahmet Çuhadaroğlu, founder of Çuhadaroğlu Group of Companies, passed away.

 
 

2016

Çuhadaroğlu Metal

Çuhadaroğlu Metal went to public and started to be quoted on stock exchange in Istanbul.

 

Kullanım Koşulları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ FORMU Bu dokumanı onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek için kullanımına açıkça rıza göstermektesiniz.

Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir.

Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz; CUHADAROĞLU olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. Kişisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz. Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur.