Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Ferrari Challange

Ferrari CHALLENGE

Ferrari Challenge races are one of the largest single brand car races in the world since 1993. It is organized in 3 main regions around the world (Europe, North America and Asia Pacific) in separate series and is generally a competition involving amateur pilots. In each series, there are 2 main groups: Trofeo Pirelli (under 50 and experienced pilots) and Coppa Shell (over 50 years old). These two groups include the subgroups Trofeo Pirelli Pro and Trofeo Pirelli-AM, Coppa Shell and Coppa Shell-AM, which are classified according to Pilot's experience and race results.

All cars, tires, fuel and anything else that affects performance are the same worldwide. The vehicles that are used in the races are FIA ​​approved 488 Challenge race cars with 670hp power specially produced for racing. During the year, a total of 14 races are run on the world's most famous racetracks in all series, and the champions of each series and groups are determined by the points collected according to the rankings. The final two race finals at Mondiali (World Finals) are held weekends and all cars and teams running in all series around the world comes together.

Ferrari Challenge races are broadcasted live or on tape in more than 90 countries around the world and each race is watched by thousands of people. Murat Çuhadaroğlu, Chairman of the Board of Çuhadaroğlu Group Companies, has promoted Turkey with 10 podiums and 5 first places within the scope of this race and continue to promote his country within his successful results.


 

Kullanım Koşulları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ FORMU Bu dokumanı onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek için kullanımına açıkça rıza göstermektesiniz.

Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir.

Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz; CUHADAROĞLU olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. Kişisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz. Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur.

covid