Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Health, Safety, Environment

Health, Safety, Environmental Policy

The pioneer and leading company of the aluminum industry, as ÇUHADAROĞLU Metal Industry and Marketing A.Ş. our goal is to provide a safer and healthier working environment for our employees, customers, suppliers and visitors while conducting all our activities and to leave a more habitable world for future generations;

We commit;

To provide safe and healthy working conditions to prevent work-related injuries and health deterioration,

To comply with the legal regulations we have to comply with in terms of occupational health and safety and the environment and to fulfill the requirements requested by the customers,

To Identify, eliminate, minimize and determine all kinds of dangers, risks and opportunities that may occur in all processes of our company, taking necessary precautions and improving them continuously,

Taking into account the environmental impacts that may occur in all processes of our company, taking measures to prevent pollution at its source, reducing our waste amounts and applying recovery and disposal methods as much as possible,

To create a working environment in which responsibilities and authorities are shared by employees at all levels and by employee representatives with mutual cooperation and participation in order to develop health, safety and environmental awareness among all employees,

To spread our health, safety, environmental awareness and sensitivity to all our stakeholders and to carry out training activities and allocate the necessary resources in order to gain individual responsibility,

Kenan ARACI - General Manager - 30.07.2019

 

Kullanım Koşulları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ FORMU Bu dokumanı onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek için kullanımına açıkça rıza göstermektesiniz.

Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir.

Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz; CUHADAROĞLU olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. Kişisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz. Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur.

covid