Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

RAMS BEYOND MASLAK

Construction Date:  

Project Location:  Maslak/İstanbul 

Achitect:  Dome + Partners

Contractor: RAM AND SONS İNŞAAT ve DIŞ TİCARET A.Ş.

Application Area: 47.000 m2

Scope of Work :  Used Systems:  Alüminyum Panel Cephe (Projeye Özgü) , S 50 Alüminyum Sürme Sistemi,  ST 70 Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemi, Kompoze Levha Kaplama / Aluminium Unitized Curtain Wall (Custom Design), S 50 Aluminium Sliding Sistem,  ST 70 Aluminium Door and Window System, Composite Panel Cladding

The new favorite of Istanbul, Maslak region, RAMS Beyond Istanbul Project offers its users a privileged new living space with its different architecture. The Rams Beyond Istanbul project, which offers a 360° magical and panoramic view with its location overlooking three bridges in Istanbul, is being solved by Çuhadaroğlu Aluminum Sanayi with aluminium unitized curtain wall system, sliding system, aluminium doors and window systems and composite plate applications specially designed for the project.

 

Kullanım Koşulları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ FORMU Bu dokumanı onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek için kullanımına açıkça rıza göstermektesiniz.

Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir.

Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz; CUHADAROĞLU olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. Kişisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz. Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur.