Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

BIMobject

BIMobject

Çuhadaroğlu Focuses on Digitalization with BIM system!

Çuhadaroğlu has succeeded in becoming the first company in Turkey and one of the few companies in the world that is involved in the BIM system and offering this modeling with its interal brand.

BIM (Building Information Modeling) is an innovative design method where 2 or 3 dimensional drawings, geometries, technical characteristics and classifications are placed in line with the entire lifecycle and ‘‘Building Management’ of a designed or renovated building.

BIM contains all information required by designers and users to place objects into their projects. In general sense, a BIM object involves technical information, materials, colors, finishes, geometries, certification materials, producer company links and commercial information.

BIM symbolizes a strategic opportunity and competitive advantage towards the competitors in the sector. In world market, architects and engineers try to choose products and materials not only for their aesthetic and functional characteristics, but also for easy access and availability of useful information related to such characteristics. The demand in this modeling is increasing more in the public and private sector each and every day.

Within the scope of this modeling, we, as Çuhadaroğlu, have agreed with BIMobject® digital platform, which provides high-quality 3D modeling service and CAD file conversion to create a smart and high-quality BIM object through its 14 different branches around the world. You can visit the website bimobject.com to review our system data under interal brand.

BIM is an  project.

Please check our BIM datas from the menu below:

 

Kullanım Koşulları

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ FORMU Bu dokumanı onaylayarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. Maddesi kapsamında Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizin, hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek ve sizlerle iletişime geçmek için kullanımına açıkça rıza göstermektesiniz.

Kişisel verileriniz kanuni düzenlemelere uygun olarak ticari teamüllerde öngörülen sürelerde işlenecektir.

Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirketimiz; CUHADAROĞLU olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. Kişisel Verilerinizin, Veri Sorumlusu Şirketimizin belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve açık rıza gösterilen amaçlarla işlenmesi için aktarılmasına açıkça onay vermektesiniz. Kanuni haklarınız kapsamında; dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak tarafınıza ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, işlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkınız mevcuttur.